Svensk Orientering logotyp
15.01.2019

Uppdaterat regelverk

Orientering
Regelverket för orienteringslöpning har uppdaterats, bland annat med nya anmälningsavgifter, införande av arrangemangsavgiften som ersätter SOFT- och tävlingsavgiften, samt större kartskalor för yngre och äldre.

Uppdateringar i den här versionen

Regelverket består av tävlingsregler och anvisningar. Följande större uppdateringar är gjorda i anvisningarna inför 2019 års säsong:

  • Nya anmälningsavgifter
  • Arrangemangsavgift, ersätter SOFT- och tävlingsavgift (OF-avgift)
  • Större kartskalor för D/H16, för D/H45 och äldre, samt i öppna klasser
  • Jaktstart i D/H12-klasserna ej längre tillåtet
  • Nya bantryckssymboler (efter nya kartnormen)
  • Avlysning av tävling görs numera i Eventor

Flera av uppdateringarna är utförda enligt förbundsmötesbeslut och styrelsebeslut. I övrigt har en del mindre redaktionella uppdateringar gjorts i den här versionen.

En annan större nyhet är att det är infört referenslänkar från tävlingsreglernas paragrafer till olika avsnitt i anvisningarna. Genom ett klick nås rätt avsnitt (och för att komma tillbaka, ett tryck på tangentbordets "Alt" ihop med "vänsterpil" i Windows och "Option" ihop med "vänsterpil" i MacOS).  

Övergångsperiod till den 1 juli 2019

De nya förändringarna trädde i kraft den 1 januari 2019. I de fall dessa förändringar ännu inte är praktiskt möjliga att följa får föregående version av anvisningarna tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 juli 2019.   

Ladda hem regelverket

Regelverket nås antingen via avdelningarna Träna & tävla eller via Arrangera.

- Tävlingsregler och anvisningar (Träna & tävla) 
- Tävlingsregler och anvisningar (Arrangera)

Regelsidorna under Arrangera är en ren spegling av sidorna under Träna & tävla.

Läs mer om arrangemangsavgiften och nya kartskalorna

Tidigare har det skrivits en nyhet om nya avgiftsmodellen med införandet av arrangemangsavgiften. Likaså finns en nyhet om de nya kartskalorna. De två nyheterna nås via följande länkar:

- Ny avgiftsmodell från 2019 - det här innebär det 
- Större kartskala för ungdomar och äldre efter nyår   

För dig som banläggare eller utskrivare av kartor finns också en nyhet skriven om kartskalorna:

- Större kartskala för yngre och äldre - påverkar banläggning och utskriftsformat

Räknemall för arrangemangsavgiften

Det finns också en räknemall framtagen för nya arrangemangsavgiften. Den kan vara bra att använda i budgetarbetet. Den går att ladda ner från sidan över stöddokument och finns också att nå via länk i regelverket.

- Stöddokument (Träna & tävla) 
- Stöddokument (Arrangera)

Samma som med regelverket - sidorna är speglade mellan avdelningarna.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter