Svensk Orientering logotyp
21.05.2021

Uppdatering kring riktlinjer för tävlingar

Orientering
1 juni får vi åter arrangera tävlingar. Här är en statusuppdatering om vad som gäller för tävlingar. Vi inväntar fler svar innan vi kan ta fram detaljerade riktlinjer.
Det vi i dag vet kommer gälla övergripande för orientering från 1 juni är: ”Tävling för idrotter på väg, vatten och i skog får arrangeras för 150 personer.”
Dessutom står följande i den nya förordningen om motionslopp, som orienteringstävlingar går under:
"För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande gäller inte andra stycket 3. Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150."
Länk till förordningen (2021:8).

Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Vidare står detta i Folkhälsomyndighetens föreskrifter 12 §:
"För den som anordnar en idrottstävling utomhus i form av ett motionslopp eller liknande gäller utöver 8 § följande bestämmelser:
1. Dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider.
2. Start- och målområdet ska vara tydligt avgränsat.
3. Enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområdet."
Länk till mer information och fullständiga föreskrifter från Folkhälsomyndigheten.

Behöver svar på frågor

För att kunna ta fram detaljerade riktlinjer behöver vi svar på ett antal frågor:
1. Kan vi dela upp tävlingen i tid? SOFT tolkar reglerna som att det är OK att dela upp tävlingen i tid medan vi fått indikation på att myndigheterna tolkar det annorlunda.
2. Kan vi dela upp en tävling i rum? Att dela upp tävlingen i separerade rum/tävlingsområden, är inte specificerat i föreskrifterna.
3. Hur ofta kan vi tävla? Tidigare har det funnits begränsningar såsom att ha en tävling i veckan.
4. Kommer tävlandet att begränsas geografiskt? Här har det tidigare funnits direktiv om att endast ha lokala tävlingar.
5. Finns det några särskilda direktiv för personer i riskgruppen eller vaccinerade?

Riktlinjer och digitala möten

Frågorna ovan har ställts till Riksidrottsförbundet och därmed indirekt till regeringen, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.  
- Vi hoppas att vi snabbt får svar och räknar med att kunna ha de nya riktlinjerna klara i mitten på nästa vecka. Då kommer vi att bjuda in till digitala möten för att informera och då finns också möjlighet att ställa frågor, säger Tomas Stenström, idrottschef på SOFT.

Tävlingar tidigt i juni

För er som planerar för tävlingar tidigt i juni är rådet från SOFT att följa paragraf 8 och 12 i FHM:s föreskrifter, samt att säkerställa att det aldrig är fler än 150 deltagare inom start, mål och tävlingsområdet.
- Vår tolkning nu är att det är OK att dela upp tävlingen i tid. Det vill säga att om arrangören säkerställer att det aldrig är fler deltagare än 150 inom start, mål och tävlingsområdet så kan ni totalt sett ha fler deltagare på en tävling, säger Tomas Stenström.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter