Svensk Orientering logotyp
31.03.2021

Vill du jobba med våra landslag?

Orientering
Svensk orientering har som målsättning att ha världens bästa landslag över tid. Just nu kikar vi på landslagsorganisationen för de kommande fyra åren. Är du intresserad av vara med och bidra? Skicka in din ansökan senast 15 augusti.

Svenska orienteringslandslaget har som målsättning att vara bästa nation på VM. Samtidigt vill vi skapa förutsättningar att vara världsbäst under de kommande åren. Vi ska nå målet tillsammans – med individer, föreningar och elitmiljöer som vill vara med på resan.

En viktig utgångspunkt är att landslagsverksamheten är något som pågår 365 dagar om året – inte bara de dagar som Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) bedriver läger- och tävlingsaktivitet.

Vi strävar efter högsta möjliga kompentens hos de personer som jobbar i landslagsverksamheten och efter högsta möjliga kvalité på våra landslagsläger, tävlingsresor och andra landslagsaktiviteter.

Vår ambition är att svensk orienterings utvecklingsplan ska styra det vi gör, både i landslagsverksamheten och i våra utvecklingsmiljöer runt om i Sverige. Målet med utvecklingsplanen är att skapa en röd tråd i svensk orientering, en tråd som ska säkerställa att vi har världens bästa landslag över tid. Utvecklingsplanen kommer successivt att utvecklas genom forskning, omvärldsanalys och goda erfarenheter och planen ska förankras i hela Orienteringssverige.

SOFT har redan i dag en väl fungerande landslagsverksamhet och är världsledande inom orientering. Men vi strävar hela tiden efter att bli bättre och fortsätta utvecklas. Under 2021 kommer vi därför att utvärdera och se över vår organisation kring elit och landslag för att se om och hur vi kan vässa oss ytterligare inför kommande fyraårsperiod.

Är du intresserad av att bidra till utvecklingen av svensk orienterings elit- och landslagsorganisation? I nuläget går vi ut väldigt brett och välkomnar alla intresseanmälningar, men i det följande ges exempel på olika roller samt områden inom vilka vi alltid strävar efter högsta möjliga kompetens.

  • Landslagsledare eller förbundskapten på olika nivåer i organisationen. Uppdraget handlar om att planera helheten i verksamheten och om att coacha i samband med landslagsaktiviteter. I rollen ingår även att finnas med och stötta i de landslagsaktivas vardag. Det kan dels ske i samband med aktiviteter av olika slag, dels på de aktivas hemmaplan och då i samarbete med resurspersoner som finns lokalt.
  • Projektansvarig inom forskning, utveckling eller utbildning. Uppdraget handlar om att arbeta med specifika utvecklingsprojekt, såsom forsknings- och utvecklingsprojekt eller utbildningsinsatser på olika nivåer inom elit och landslagsutveckling. Man kan även tänka sig en mer sammanhållande funktion, där någon koordinerar samtliga kunskapshöjande aktiviteter.
  • Landslagstränare i form av en tränarroll i de miljöer där vi har våra seniorlandslagslöpare till vardags. Detta uppdrag skulle kunna kombineras med en roll som tränare eller ledare på landslagsaktiviteter. I detta uppdrag handlar det om att leverera träningar av högsta kvalité samt att säkerställa att det finns bra stödfunktioner för landslagslöparna i sin vardagliga miljö.
  • Resurspersoner/experter inom områden som orienteringsteknik, fysiologi, nutrition, medicin, idrottspsykologi, matlagning och behandling.


Rollerna och arbetsområdena ovan kan kombineras på olika sätt. Vårt mål är att få till en optimal organisation utifrån vilka personer som kommer att ingå i landslagsorganisationen och vilka förutsättningar och resurser vi har. Det kan handla om allt ifrån kortare uppdrag på arvode till heltidsanställningar. Arbetsplats kan vara flexibelt beroende på vilken roll det handlar om, men samtliga roller förutsätter en del resor, bland annat till SOFT:s kansli i Stockholm. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till vår landslagsorganisation.

Aktuell inventering görs mest med fokus på landslagsledningen inom orienteringslöpning, men det kan också finnas möjligheter till mindre uppdrag inom övriga tre grenar så vi tar gärna emot intresseanmälningar även för att arbeta med landslagen inom skidorientering, mountainbikeorientering och precisionsorientering.

Välkommen med din ansökan – oavsett vilken av våra fyra grenar som du kan och vill göra skillnad för!

Skicka din ansökan till hakan.carlsson@orientering.se senast den 15 augusti, men gärna tidigare. Förutom en presentation av dig själv vill vi att du tydligt definierar vad du vill och kan jobba med inom vår organisation.

Har du frågor eller funderingar går det fint att höra av sig!

Håkan Carlsson, landslagschef

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter