Stjärnkampen

Fotoorientering

Skapad av

Team Stjärnkampen

Förberedelse
Förberedelse: Lite
Träningspass
Träningspass: Halvt
Tänka
Kategori: Tänka

Detta uppdrag är arkiverat

Om uppdraget

Orienteringsteknik och kartläsningsförmåga går att träna på många olika sätt. Att förstå hur kartan är ritad och hur alla föremål i skogen ser ut i relation till varandra är en avgörande del i kartläsningen. I det här uppdraget ska ungdomarna få prova på fotoorientering som kan ses som ”torrträning” för inlärning av orienteringsteknik. 

Steg för Steg

  • Ladda ner och skriv ut båda eller någon utav fotoorienteringarna. 

  • Genomför fotoorienteringen på valfritt sätt, här kommer några förslag 1) I klubblokalen efter ett träningspass. 2) Stjärnorientering där en bild är placerad vid ett antal utvalda kontroller. 3) 2-manna-stafett där den som väntar löser fotoorienteringen. 4) Under en uppvärmning i form av joggingtur, ungdomarna joggar och löser uppgiften samtidigt. 

  • Reflektera tillsammans i gruppen efteråt 1) Hur kändes övningen? 2) Hur skiljer sig fotoorientering mot att själv stå i skogen och läsa in sig?

Att tänka på

Vid en traditionell fotoorientering får ungdomarna en karta utan kontroller samt ett antal foton på kontroller som är utsatta i skogen. Uppgiften är att ringa in på kartan vart kontrollerna är placerade. En enklare variant är att ungdomarna får kartan med kontroller och därefter urskiljer vilket foto som motsvarar vilken kontroll. 

Det här behöver ni

  • Material för fotoorientering - sommar

  • Material för fotoorientering - vinter

  • Sax och pennor

  • Eventuellt snöre till upphängning av foto/karta